User Profile

Bryant Babette

Bio Statement

NovaWorld Hồ Tràm tuy chưa chính thức ra hàng nhưng đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh giới đầu tư.

Nova World Ho Tram Vung Tau